การทำงานบนที่สูงคืออะไร อบรมการทำงานบนที่สูงออนไลน์

อบรมการทำงานบนที่สูง

 การปฏิบัติงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตราย ทั้งต่อผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ด้านล่างบริเวณใกล้เคียง โดยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งทรัพย์สินและร่างกายและชีวิต การทำงานบนที่สูงคืออะไร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงหมายถึงอะไร อบรมการทำงานบนที่สูงออนไลน์ได้ที่ไหนไปดูกัน

การทำงานบนที่สูงคืออะไร

การทำงานบนที่สูง คือ การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมาได้ ตามกฎหมาย กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง และที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็นตกหล่นและพังทลายเนื่องจากการตกลงไปในภาชนะจัดเก็บหรือรองรับวัสดุ ปี 2564

ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงควรผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ จนนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง หมายถึง การปฏิบัติงานในสถานที่ที่บุคคลอาจมีความเสี่ยงได้รับการบาดเจ็บจากการตกจากพื้นต่างระดับซึ่งสูงจากพื้นดินขึ้นไปหรืออยู่ต่ำกว่าลงไป

อบรมการทำงานบนที่สูงเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงหรืออันตรายได้อย่างปลอดภัยตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยอบรมการทำงานบนที่สูงปัจจุบันสามารถอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้

เลือกอบรมกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และเป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ อบรมการทำงานบนที่สูงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่มีความทันสมัย full hd ทั้งภาพและเสียง วิทยากรมืออาชีพถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุด

อบรมการทำงานบนที่สูงเหมาะกับใครบ้าง เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการตกจากที่สูง ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษา งานก่อสร้าง งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไปฟ้า งานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน ผู้รับเหมาพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง รวมถึงผู้ที่สนใจตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายต้องการเรียนรู้ศึกษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานบนที่สูงสามารถเรียนรู้และเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงได้หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 1 วัน

Close

Avengers corrosion test license plate recognition Marvel Marvel Avengers ของขวัญพรีเมียม ฉีดปลวก ถังขยะ ประกันชั้น 1 ป้ายความปลอดภัย ป้ายปักเค้ก ป้ายอะคริลิค รับซื้อ Patak รับสร้างบ้าน เพชรเกษม รับเปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ราคาจดทะเบียนบริษัท สมัครงาน pr manager สรีธร โครงการบ้านใหม่ สวัสดิการ sc asset อบรมการทำงานบนที่สูง เครื่องหล่อเย็น เลสิก